GRANTY Dorostové unie z.s. 

- podpora misie ve spolupráci s 4DMinistries
22.000 Kč na jeden tábor bez ohledu na počet dětí

podmínky:

  • pro stanový i příměstský tábor
  • ve spolupráci s místním sborem
  • 30% a více dětí z nekřesťanského prostředí (pokud se budete této hranici blížit, zkuste to)
  • členství v DU v roce 2019
  • vyhotovit hodnotící zprávu (+ a -, duchovní vliv, návrhy na změny příště) na 1x A4
  • tábor vyúčtovaný v účetnictví DU
  • odevzdaná výroční zpráva za rok 2018Potřebuješ připravit tábor? Hledáš tábořiště?

— PŘEDPŘIPRAVENÉ TÁBORY —

A) Zde najdeš předpřipravené tábory: 

a) z Čerpadla zde: v https://drive.google.com/open?id=0B7V5NqeSlxYCU1pJMnJMbnExNGs ;

b) z Dětské misiehttps://obchod.detskamisie.cz/?categ=78 ;

c) ze zásob Dorostové unie zde:  https://drive.google.com/file/d/1Z-w08Cdx5RRDagN-iqzf8VMEXuQ1r1Dm/view?usp=sharing ;

d) z nakladatelství Mravenec zde: https://www.mravenec.cz/shop/program ;

e) od Havířova - Hrdinové ze Santa Fé:  https://drive.google.com/file/d/1eSyezDmjHC1NbiqyZxVnYMfsT0qXb7Hp/view?usp=sharing 

B) Přihlášky a další formuláře najdeš zde:  

formuláře:  https://drive.google.com/drive/folders/0B7V5NqeSlxYCVWVoZV96dmpTbVE?usp=sharing  


C) Kontakty na tábořiště:

D) Dokumentace


E) Kdy je náš tábor zotavovací akce?

Dle stanoviska našeho právník a, se Váš tábor stane zotavovací akcí pouze v případě, že máte 30 a více dětí mladších 15 let na dobu více než 5 dní (tj. 6 dní). Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory .

F) Jsou příměstské tábory zotavovací akcí?

Dle stanovisko našeho právníka, aby bylo možné považovat akci za zotavovací akci je nutné, aby byly splněny kumulativně, tj, současně podmínky z definice uvedené v § 8 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Což je

- pobyt

- 30 a více dětí

- ve věku do 15 let

- na dobu delší než 5 dnů.

Příměstské tábory trvají zpravidla 5 dnů, tj. od pondělí do pátku. Za zotavovací akci je považován pobyt delší jak 5 dnů.

Příměstský tábor není pobytem, ani obvykle netrvá déle jak 5 dnů. Takže nespadá pod definici "zotavovací akce".

Každopádně bych určitě požadoval po rodičích dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí, potvrzení od vedoucích, a zajistil hygienicky nezávadné stravování.

 Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory . 

G) Tábory podél řek a u vody

Podrobně se tématu věnují následující články: 

https://www.adam.cz/clanek-2016070008-mzp-rozhodovani-o-jednotlivych-stanovych-taborech-u-vody-v-zasade-prislusi-obci.html 

https://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html 

https://www.adam.cz/clanek-2016070017-kdo-povoluje-nebo-zakazuje-tabory-v-cr.html