AKCE DOROSTU

09.12.2017

 2018

5. - 7. ledna                   Nové obzory 

                                        pro vedoucí 18-30 let se zájmem nejen o svůj  dorost              

16. - 17. února                ČERPADLO: Jak připravit duch. program na dorost?

16.- 18. března               ŠHVT  (=Škola Hlavních Vedoucích Táborů), pokud nám                                                               ministerstvo udělí akreditaci (uděluje se vždy na 4 roky)

14. dubna                      Sněm Dorostové unie 

4. - 6. května                 Biblická stezka - regiony (Praha 5. května)

1. - 2. června                  Biblická stezka - finále

26. 8. - 1. 9.                    Rádcovská škola

21. - 23. září                   Sión - setkání dorostů 

26. - 29. října                 Sjezd dorostů