Servisní organizace Dorostového odboru

- Dorostová unie -

Dorostová unie organizuje následující akce:

Biblická stezka (20. let) - závod tříčlených hlídek s účastí cca 500 lidí
Rádcovská škola (20. let) - škola pro hledající a nejen začínající vedoucí 
Sión = setkaní dorostů na hradu Sión s účastí cca 270 bojovníků

ŠHVT = Školu hlavních vedoucích táborů (letos se nekonala, musí se obnovit licence)

Nové obzory = pro vedoucí se zájmem nejen o svůj dorost

- Historie -

Po listopadu 1989 došlo k novému rozvoji činnosti ve svobodných poměrech. V roce 1993 pozvaní zástupci švýcarské křesťanské organizace BESJ (Svaz evangelikálních švýcarských dorostů) uskutečnili v ČR dva kurzy pro vedoucí z různých denominací. Po těchto kurzech se objevila touha založit podobnou organizaci, která by umožnila systematizovat dorostovou práci. 

V rámci výchovného odboru CB byla v roce 1994 ustavena funkce tajemníka pro dorost a od roku 1995 se začaly pořádat první tématicky zaměřené kurzy (Tábornická škola a Základní kurz). Zúčastňovali se jich i vedoucí dorostů z jiných denominací. Při mnoha sborech vznikly nové dorostové skupiny, budoval se instruktorský tým. 

V roce 1997 se z výchovného odboru Církve bratrské vydělil samostatný dorostový odbor s názvem Dorostová unie. Po téměř dvouletém rozvažování nad možností ustavení občanského sdružení, ve spolupráci s účastníky kurzů DU, Radou CB a právníky vznikly nejprve stanovy Dorostové unie. Ty byly zaregistrovány na MVČR 13. 7. 1999. V říjnu 1999 se pak uskutečnil ve Foglarově Sluneční zátoce u Ledče n. Sázavou ustavující Sněm občanského sdružení Křesťanská dorostová unie, jejíž název byl později změněn na Dorostová unie.

Některé dorosty do Dorostové unie nevstoupily, jiné si založily vlastní občanská sdružení/spolky (Isachar, Filadelfia apod.) nebo vstoupily do již existujících organizací (Royal Rangers, Skaut, Ymca). V roce 2014 Rada Církve bratrské přenesla duchovní zodpovědnost za dorosty opět na znovuobnovený Dorostový odbor CB, jehož úlohou bude zatřešovat všechny dorosty v Církvi bratrské. Následně se stala Dorostová unie servisní organizací Dorostového odboru CB.