Potřebuješ připravit tábor? Hledáš tábořiště?

— PŘEDPŘIPRAVENÉ TÁBORY —

A) Zde najdeš předpřipravené tábory: 

a) z Čerpadla zde: v https://drive.google.com/open?id=0B7V5NqeSlxYCU1pJMnJMbnExNGs ;

b) ze zásob Dorostové unie zde: http://www.dorostovaunie.cz/celotaorovehry/  ;

c) z nakladatelství Mravenec zde: http://www.mravenec.cz/shop/program ; 

B) Přihlášky a další formuláře najdeš zde:  

 https://drive.google.com/drive/folders/0B7V5NqeSlxYCVWVoZV96dmpTbVE?usp=sharing  

C) Kontakty na tábořiště:

D) Kdy je náš tábor zotavovací akce?

Dle stanoviska našeho právníka, se Váš tábor stane zotavovací akcí pouze v případě, že máte 30 a více dětí mladších 15 let na dobu více než 5 dní (tj. 6 dní). 

F) Jsou příměstské tábory zotavovací akcí?

Dle stanovisko našeho právníka, aby bylo možné považovat akci za zotavovací akci je nutné, aby byly splněny kumulativně, tj, současně podmínky z definice uvedené v § 8 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Což je

- pobyt

- 30 a více dětí

- ve věku do 15 let

- na dobu delší než 5 dnů.

Příměstské tábory trvají zpravidla 5 dnů, tj. od pondělí do pátku. Za zotavovací akci je považován pobyt delší jak 5 dnů.

Příměstský tábor není pobytem, ani obvykle netrvá déle jak 5 dnů. Takže nespadá pod definici "zotavovací akce".

Každopádně bych určitě požadoval po rodičích dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí, potvrzení od vedoucích, a zajistil hygienicky nezávadné stravování.