Když na váš tábor jede 30% dětí mimo církev, dostanete příspěvek 10 000 Kč na realizaci tábora.