Časopis Dorošťák na blogu zde: http://dorostak.blogspot.cz/2018/ .

Co se děje v dorostě?

— AKTUALITY —

Milí vedoucí a rádci,

Začíná příprava na Biblickou stezku 2018 a tak posíláme první číslo Dorošťáku. Pro dorosty, které jsou organizovány pouze pod CB nabízíme možnost se přidat k pojištění, které začalo v létě. Dále nadchází povinnosti pro členy Dorostové unie (dodržení termínu odevzdání bude kladně hodnoceno při získání dotace), která je servisní organizací dorostu CB nejen na granty a pojištění.

1) Biblická stezka

Téma letošní stezky bude ze Starého zákona - biblické knihy Jozue a Soudců. V příloze najdete první číslo Dorošťáku 2018 (blog zde: http://dorostak.blogspot.cz/2018/ )

a aktualizované webovky: http://www.dorostovaunie.cz/stezka/ a http://dorost.cb.cz/stezka/ .

2) Pojištění dorostů CB (více info a přihláška ke stažení zde: http://dorost.cb.cz/pojisteni/ )

Pojištění jsme pro Vás zajistili a spustili od července 2018. Pokud se někdo chce pojistit od března do konce června 2018, tak se prosím přihlaste nejpozději do 22. 1. 2018na adresu pojisteni@cb.cz . Informace zde: http://dorost.cb.cz/pojisteni/ nebo na stejném emailu.

Od července pak bude platit nové pojištění na další rok (pojistka je vždy od července do července), zatím se prosím nehlaste. Přihlášku a související věci naleznete zde: http://dorost.cb.cz/pojisteni/ .

3) Dorostová unie - výroční zprávy (vzor ke stažení zde: http://www.dorostovaunie.cz/dokumenty/ )

Prosím každý, kdo byl v roce 2017 aktivním členem DU zašlete výroční zprávu spolu s pár fotografiemi do 4. února 2018.

4) Dorostová unie - účetnictví (pokyny ke stažení zde: http://www.dorostovaunie.cz/dokumenty/ )

Prosím každý, kdo byl v roce 2017 aktivním členem DU zašlete účetnictví naší účetní Dáše A. . (dagmar.ucto@centrum.cz , Mobil: 774 889 973). Účetnictví ji prosím zašletedo 31. ledna 2018

5) Dorostová unie - seznamy členů

Do Dorostové unie se přihlásili na rok 2018 následující skupiny. Prosím zkontrolujte, zda se na Vás nezapomnělo. Pokud se chcete ještě přihlásit učiňte tak do konce 31. ledna.

 • 1 - Trutnov
 • 2 (091) - KDHP
 • 4 (004) - Elim Písek
 • 6 - Havlíčkův Brod
 • 7 - Kyjov
 • 9 - Česká Třebová
 • 11 - Letovice
 • 15 - Pardubice
 • 16 - Havířov
 • 20 - Brno Kounicova
 • 21 - Brno Kounicova
 • 22 - České Budějovice
 • 24 - Česká Skalice
 • 26 - Plzeň
 • 27 - Horní Krupá
 • 29 - Tábor
 • 32 - Vinohrady
 • 33 - Náchod
 • 34 - Brno Betánie
 • 39 - Praha 13
 • 44 - Chotěboř
 • 46 - Olomouc
 • 50 - Rakovník
 • 51 - Opava
 • 55 - Třinec Dolní Lištná
 • 56 - Úpice

6) Dorostová unie - pojištění a připojištění NOVINKA! (vzor ke stažení zde: http://www.dorostovaunie.cz/dokumenty/ )

Nově máme dohodnuto s ČRDM, že je odpovědnostně pojištěn každý vedoucí (člen DU) nejenom hlavní vedoucí.Ušetří nám to tedy peníze. Připojistit (pojištění odpovědnosti) za 48 Kč (zlevněno z 55 Kč) můžete pomocníky, kteří nejsou členy DU a vypomáhají na táboře či jiné akci třeba jako vedoucí, či kuchaři apod. Pokud máte zájem někoho takového připojistit na odpovědnost (období únor až konec roku 2018), pošlete prosím do 31. ledna vyplněný vzor. (Tabulky neúplné nebo jiné než dle vzoru budou považovány za neplatné). Další možnost připojištění bude před táborem. Platby 48 Kč x počet vedoucích prosím posílejte na obvyklý účet Dorostové unie: č. 166193236/0300, do textu poznámky napište: připojištění a číslo a obec Vaší skupiny.

7) Dorostová unie - úkolníček vedoucího DU:

Pro větší přehlednost zasíláme, co Vás čeká:

Připojištění dobrovolníků - do 31. ledna 2018

 • Účetnictví: zaslat Dáše A. (dagmar.ucto@centrum.cz, Mobil: 774 889 973)do 31. ledna 2018 (31.12.2018 pokud obdržíme v roce 2018 dotace)
 • Výroční zprávy: zaslat do 4. února 2018.
 • Sněm: zúčastnit se 14.dubna (s plnou mocí za ty, kdo nepřijedou...)
 • Připojištění vedoucích: 15. dubna.
 • Hlášení o táboře: zaslat do konce května 2018.
 • Seznam členů: zaslat do 15.listopadu 2018.
 • Připojištění vedoucích: do 15.listopadu 2018
8) Akce - prosím poznačte si do svého kalendáře

2018

 • 16. - 17. února ČERPADLO: Jak připravit duch. program na dorost?
 • 16. - 18. března ŠHVT (=Škola Hlavních Vedoucích Táborů), pokud nám ministerstvo udělí akreditaci
 • 14. dubna sněm Dorostové unie
 • 4. - 6. května Biblická stezka - regiony (5. května v Praze)
 • 1. - 2. června Biblická stezka - finále
 • 26. 8.- 1. 9. Rádcovská škola
 • 21. -23. září setkání dorostů u hradu Sion - organizuje Vlastík Chráska
 • 26. - 29. října Sjezd dorostů

9) Modlitební témata 

Druhá škola v ulici navíc s velkou halou
Druhá škola v ulici navíc s velkou halou
 • získání druhé školy na sjezd dorostů 2018
 • Čerpadlo
 • více vedoucích v dorostech
 • více dětí v dorostech
 • probuzení mezi dětmi

Děkuji

Za dorost CB

Daniel Jokl

CPD (Celocírkevní Pracovník pro Dorost)

Mobil 724 841 722

Nevíte, kdy jsou ve školním roce prázdniny?

— Nový web Dorostové unie —

http://www.dorostovaunie.cz/