Jak můžete podpořit práci s dorostem?

Pošlete váš dorost na připravené akce
 
Děti i vedoucí zažívají povzbuzení ze společných setkání jako je Sjezd dorostů (konference pro více jak 600 dětí a jejich vedoucí), Biblická stezka (orientační závod mezi 20 stanovišti v lese), Sión (setkání a bitva dorostenců s papírovými koulemi), Rádcovská škola (zážitkový kurz pro vedoucí a rádce ve dvou úrovních) a další.
Inspirujte se naším výchovným systémem

Současné kurzy a akce jsou součástí vznikajícího výchovného systému. Základ tvoří práce vedoucích a rádců v dorostových klubech po celý rok. Pro ně vzniká metodika, jak dobře vést takový klub. Každý dorost je součástí většího celku – sharewoodu (regionu), který spravuje shareman (regionální pracovník). Žádný vedoucí a rádce nemusí být sám. 
 

Koukněte na video z Rádcovské školy